mezinárodní spolupráce 5

Vlevo ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl, vpravo ředitel muzea v Neukirchenu Günther Bauernfeind