1_Creighton Williams Abrams, na snímku v hodnosti podplukovníka