Muzejní noc – na výstavě Zkáza příbramského domu Jechů je připomenuta také zahrada Anděly Jechové