Hornické muzeum Příbram – Důl Vojtěch (zaražený roku 1779) – Šachetní budova z roku 1870