Přední restaurátorská firma zpracovala pro muzeum kopie historických předmětů

Dne 13. 11. 2023 navštívili Hornické muzeum Příbram zástupci firmy Haber & Brandner z Regensburgu v SRN, jedné z nejvýznamnějších evropských restaurátorských a konzervátorských společností specializujících se na restaurování historických předmětů z kovu, ale i na výrobu jejich replik a další činnosti. Portfolio společnosti zahrnuje mimo jiné realizace interiérových i exteriérových plastik, dobového osvětlení, výzdobu kostelů, hradů a zámků, rekonstrukce technických památek či tvorbu kopií uměleckých předmětů pomocí 3D skenování. Výsledky její práce jsou k vidění po celém světě, a to i v těch nejprestižnějších muzeích, galeriích a jiných institucích.

S touto firmou, která patří k absolutní špičce ve svém oboru v Evropě, navázalo Hornické muzeum Příbram spolupráci již před řadou let. V současné době připravila společnost pro příbramské muzeum zhotovení kopií stříbrných švancar vytvořených při příležitosti oslav dosažení světového rekordu 1000 m svislé hloubky na dole Vojtěch roku 1875. Tyto předměty budou následně využity k výstavním a edukačním účelům.

Při návštěvě Příbrami předvedl Artur Huber, jednatel společnosti Haber & Brandner, řediteli hornického muzea Josefu Velflovi model uměleckých replik vytvořený pomocí 3D technologie. Jejich finální podoba bude k vidění v muzeu v příští turistické sezóně.