Výstava „Z historie drátěných těžních lan“ je k vidění v německém Königshainu

Hornické muzeum Příbram v minulosti připravilo ve spolupráci s partnerským hornickým muzeem, archivem a Technickou univerzitou v Clausthal-Zellerfeld v SRN mezinárodní tematickou výstavu nazvanou Z historie drátěných těžních lan. Autory scénáře jsou Josef Velfl a Ulrich Haag.

Expozice přibližuje významnou kapitolu v dějinách báňského podnikání, vynález drátěných těžních lan, ke kterému došlo v polovině 19. století právě v tomto německém městě, a odtud se tento objev šířil dále do světa. Mezi prvními byla drátěná těžní lana vyráběna v Příbrami na Březových Horách, odkud byla postupně vyvážena do jednotlivých báňských revírů u nás i v zahraničí. Drátěná těžní lana sehrála od poloviny 19. století v dějinách světového hornictví nezastupitelnou roli a bylo rovněž využíváno i v dalších oborech lidského podnikání.

První prezentace výstavy o historii drátěných těžních lan se odehrála v roce 2011 v Hornickém muzeu Příbram. Výstava následně putovala po technických muzeích v ČR, Německu, Rakousku, Polsku a Slovensku. V současnosti je až do 20. 7. 2024 k vidění v Muzeu těžby žuly v Königshain (SRN), které návštěvníkům ve svých expozicích přibližuje pracovní a životní podmínky kamenických dělníků pracujících v této oblasti. Toto muzeum je součástí Cesty průmyslového dědictví v Sasku.