Velikonoce v Hornickém muzeu Příbram

Velikonoce hornickém domku

V Hornickém muzeu Příbram si ve dnech ve dnech 23. 3.–24. 3. a 28. 3.–31. 3. 2024 od 10 do 17 hodin návštěvníci připomenou, jak nejvýznamnější křesťanské svátky, Velikonoce, oslavovali březohorští havíři na přelomu 19. a 20. století. Děti i dospělí si v hornickém domku, který se nachází v Havířské ulici č. 105, mohou prohlédnout tradiční výzdobu, podívat se pod ruce šikovným řemeslníkům a také si vlastnoručně vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů nebo zdobení vajíček voskem. Vstupné 60 Kč. Další informace zde.

 

Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec
Zvyky a tradice středního Povltaví ožijí během čtyřdenního programu ve Skanzenu Vysoký Chlumec u Sedlčan, pobočce Hornického muzea Příbram. Ukázky zvyků a rukodělných činností v prostředí venkovských chalup, dvorků a zápraží mohou návštěvníci zažít ve dnech 28. 3.–31. 3. 2024 od 9 do 17 hodin. Vyzkouší si zde výrobu píšťalek, pletení pomlázek nebo zdobení kraslic voskem a slámou. Uvidí také ukázky drátování a předení na kolovrátku. Základní vstupné 100 Kč, snížené 60 Kč. Další informace zde.

 

Prohlídky Uranového dolu Bytíz

Velikonoční období si můžete zpestřit také trochu netradičně návštěvou jedinečného průmyslového areálu bývalé šachty č. 11 A, který prochází proměnou v muzeum Uranový důl Bytíz.

Ve dnech 29. 3.–1. 4. zde budou od 10:00, 13:30 a 16:00 probíhat prohlídky. Více informací najdete zde.


Začátek sezóny už na konci března
Hornické muzeum Příbram zahájí hlavní turistickou sezónu ve svých příbramských areálech už ve čtvrtek 28. 3. 2024. Expozice a podzemní trasy Ševčinského dolu, dolu Anna a dolu Vojtěch tak budou přístupné už i o velikonočním víkendu. Pobočka Skanzen Vysoký Chlumec bude rovněž otevřená v rámci akce Velikonoce ve skanzenu. Pobočky Památník Vojna Lešetice a Muzeum zlata Nový Knín otevírají své expozice v rozšířeném režimu návštěvníkům v sobotu 30. 3. 2024. Od zahájení sezóny mohou zájemci do muzea zavítat ve dnech úterý–neděle, a to od 9 do 17 hodin.