Václav Vydra vyprávěl o koních v Chotilském muzeu

V neděli 14. 4. se v Chotilském muzeu konala beseda s hercem Václavem Vydrou. Hlavním tématem jeho poutavého povídání bylo využití koní při lovu, zmínil se ale i chovu těchto zvířat, kterému se už řadu let sám věnuje.

Starosta obce Chotilsko Stanislav Hrbek během programu přivítal dosud žijící čestné občany obce – kromě Václava Vydry to jsou bývalý starosta obce Jiří Šťástka a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl. Za již zesnulého čestného občana, známého ilustrátora Zdeňka Milera, zde vystoupila jeho choť Emilie Milerová. Více o čestných občanech zde.

Pořad doplnilo vystoupení dechového uskupení Benešovské horny.