Spolupráce na projektu Ohlédnutí

Hornické muzeum Příbram se zapojilo do projektu s názvem „Ohlédnutí“, který je věnován 80. výročí vystěhování regionu ve středních Čechách v době nacistické okupace. Tento projekt je pořádán ve spolupráci se z. s. Mezi řekami, Středočeským krajem, Senátem Parlamentu ČR, Historickým ústavem AV ČR, Vojenským historickým ústavem a dalšími subjekty a také muzei zřizovanými Středočeským krajem: Regionálním muzeem v Jílovém, Muzeem Podblanicka a Hornickým muzeem Příbram.

Součástí tohoto projektu byla konference konaná na půdě Senátu Parlamentu ČR (8. 4. 2022), kde se Hornické muzeum Příbram prezentovalo přednáškou ředitele muzea Josefa Velfla týkající se konce 2. světové války v tomto regionu. Součástí projektu je mimo jiné literární soutěž studentů, odhalení památníku s názvem Pieta věnovaného obětem vystěhování (11. 4. 2022), tematická výstava a také odborná konference s názvem Cvičiště SS Böhmen: Paměť zdevastované krajiny ve středních Čechách (1. 11. – 3. 11. 2022). Nyní se připravuje sborník příspěvků z této konference.