Slavnostní odhalení pamětní desky plk. C. W. Abramse

Počátkem 80. let 20. století získalo příbramské muzeum mimořádně cenné historické materiály vztahující se ke konci 2. světové války v Kamýku nad Vltavou. Jednalo se o zápis ve školní kronice se zprávou, že sem dorazila 9. 5. 1945 jednotka americké armády vedená plk. C. W. Abramsem s cílem převzít do zajetí nepřátelské uskupení hitlerovců ohrožující tento region. Dokument obsahoval i Abramsův vlastnoruční podpis. Tato událost byla navíc doložena neméně cennými fotografiemi, které muzeu poskytl kamýcký občan Lubomír Spálenský. Časem se podařilo získat i vzpomínky přímých účastníků. Nutno říci, že do té doby byla česká historiografie dosti skoupá na informace o působení Abramse na našem území, byť se jednalo o známou vojenskou osobnost s mezinárodním renomé. Po 2. světové válce jeho vojenská kariéra úspěšně pokračovala. Dosáhl hodnosti generála, stal se náčelníkem štábu armády USA a po jeho smrti byl Abramsovým jménem „pokřtěn“ nejmodernější bitevní tank M1 Abrams. Příbramské muzeum se pokusilo přiblížit Abramsův význam na stránkách odborného tisku a prostřednictvím výstav.

Díky Kamýku n. Vl., členům klubů vojenské historie a dalším nadšencům vznikla i pamětní deska, která byla slavnostně odhalena dne 9. 5. 2024. Součástí bohatého doprovodného programu byla také prezentace vojenského tábora z doby 2. světové války a ukázka historické techniky a výzbroje americké, sovětské a německé armády.

Význam plk. C. W. Abramse během válečné anabáze na našem území spočívá především v tom, že se mu podařilo se svými tankisty v stanoveném čase dosáhnout předem určené demarkační čáry a následně převzít do zajetí 30 km za stop-linií početné těleso hitlerovských vojsk z výcvikového prostoru SS mezi Vltavou a Sázavou, představující tehdy obrovskou hrozbu pro zdejší region. Na sklonku 2. světové války tak přispěl k záchraně životů mnoha místních obyvatel a k osvobození naší vlasti od nacismu. Za tento počin byl záhy po válce dekorován Čs. válečným křížem 1939.

Pak však u nás na dlouhá desetiletí upadl v zapomnění. Skromnou satisfakcí bylo odhalení jeho pamětní desky.