Skok přes kůži

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Příbrami ve spolupráci s Cechem příbramských horníků a hutníků uspořádaly dne 18. 10. 2023 v příbramské sokolovně tradiční Skok přes kůži, slavnost spojenou s přijímáním nováčků z řad studenstva do hornického stavu. Této akce se každoročně účastní rovněž Hornické muzeum Příbram s cílem uchovávat pro budoucí generace odkaz hornických předků.

Pasování studentů do cechu hornického předcházel i bohatý kulturní program, jehož součástí bylo tzv. prubování – zkoušení mistrů a „skokanů“ v různých dovednostech, jako je například střelba kuší ku ptáku (do terče ve tvaru tetřeva) a mnohé další. Samotného slavnostního aktu Skoku přes kůži se letos zúčastnila i hejtmanka Petra Pecková, která byla tímto přijata do cechu hornického. Jejím kmotrem byl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.


Kůže (flek) byla původně bederní zástěra sloužící k ochraně horníka při práci v podzemí. Následně se stala součástí slavnostního oděvu a byla nošena i na tzv. hornických parádách. Skokem přes kůži dokazoval nováček, že je hoden studovat hornictví nebo hutnictví na báňské akademii.
Jakmile přeskočí přes kůži, kterou drží předem určená dvojice převážně z řad čestných hostů, je opásán svým kmotrem druhou kůží a je mu slavným písařem předán glejt o přijetí do cechu.