4. Slavnostní otevření podzemních prostor strojovny Ševčinského dolu. Foto Stanislava Moravcová, HMPB