2. Slavnostní otevření podzemních prostor strojovny Ševčinského dolu. Foto Antonín Švec, HMPB