01 – Hornické muzeum Příbram – Důl Vojtech (zaražený roku 1779) – Šachetní budova z roku 1870