Knihovna Hornického muzea Příbram

V Památníku Vojna je umístěna studijní knihovna a badatelna pro veřejnost.


Katalog zde

Výpůjční doba:

Úterý 13.00 – 16.00 po předchozí domluvě.

Knihy lze půjčovat pouze prezenčně.

O dostupnosti titulů je možné se předem informovat telefonicky nebo e-mailem.

Knihovní řád


Kontakt:

Památník Vojna Lešetice

Studijní knihovna

Lešetice 52

262 31 Milín

Blažena Koubková

koubkova-b@muzeum-pribram.cz

tel. 318 626 307 – linka 13


Historie knihovny

Historie muzejní knihovny je spojena se vznikem příbramského muzea. To bylo založeno roku 1886 a patří k nejstarším na českém venkově. Muzeum od prvopočátku provázely potíže s uložením jak sbírkového, tak knižního fondu. Knihovna byla častokrát stěhována a dlouho se pro ni nedařilo najít vhodný objekt. Její poslední přemístění proběhlo roku 1979, kdy byly veškeré svazky uloženy do prostor nově vybudovaného Hornického muzea v Příbrami – Březových Horách. Následovalo vytřídění knižního fondu, jeho ošetření, konzervace postižených titulů, postupné vytváření přírůstkového seznamu a evidence. V současné době je kapacita této knihovny situované v areálu Ševčinského dolu takřka zaplněna a nové přírůstky jsou postupně deponovány v nově vybudované knihovně Památníku Vojna, pobočce Hornického muzea Příbram. V Památníku Vojna je nyní umístěna i studijní knihovna a badatelna pro veřejnost.


Zaměření fondu:

hornictví

hutnictví

mineralogie

geologie

regionální literatura