Hrdinové za ostnatými dráty a Uranový důl Bytíz

Hornické muzeum Příbram slavnostně zpřístupnilo 14. 6. 2024 výstavu s názvem „Hrdinové protinacistického odboje za ostnatými dráty vězeňských uranových táborů na Příbramsku“ situovanou v plenéru v areálu bývalého uranového dolu č. 11A Bytíz, který je pobočkou příbramského muzea.

V autentickém prostředí přímo pod 32 m vysokou těžní věží připomíná tento výstavní projekt podle scénáře Josefa Velfla oběti politických procesů komunistického režimu z řad účastníků protinacistického odboje z doby 2. světové války, jež se následně po únoru 1948 nedobrovolně staly horníky a těžily tu uran. Na více než 20 panelových plochách s česko-anglickými texty a historickými vyobrazeními se odvíjí životní osudy takových osobností, jako byl František Chábera, Pravomil Rajchl, Tomáš Sedláček, Rudolf Pernický, Jan Štursa a další odsouzení k trestu odnětí svobody od několika let až po doživotí. Při výstavě byly použity dokumenty z Vojenského historického ústavu, Vojenského historického archivu, Archivu bezpečnostních složek, Národního archivu, Archivu s. p. DIAMO, Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a rovněž ze sbírky Hornického muzea Příbram. Mnozí z představitelů těchto institucí se spolu s dalšími zúčastnili i slavnostního zahájení výstavy.

Šachta Bytíz a další doly na Příbramsku prosluly nejen jako místo utrpení politických vězňů, ale rovněž jako nejvýznamnější československý zdroj uranu, čímž se zdejší lokalita zapsala do světových dějin hornictví. Příbramské uranové ložisko vydalo 49 000 t uranu, což představovalo 36% republikové produkce a bývalé Československo se díky tomu zařadilo mezi největší těžaře uranu na světě.

Areál šachty Bytíz je poslední alespoň z části dochovaný uranový důl na našem území. Kromě těžní věže se zde nachází objekt strojovny, kompresorovny, elektrorozvodny a další budovy s hodnotným technickým a technologickým vybavením.

Současně s vernisáží výstavy byla též oficiálně zahájena rekonstrukce části tohoto areálu podle projektu společnosti P2 Projekt a realizovaná S-B, s.r.o., uskutečněná díky dotaci zřizovatele muzea Středočeského kraje. Po dokončení prací v roce 2026 by zde měla v podzemních prostorách vzniknout interaktivní a multimediální expozice podle projektu Jana Vejnara (držitel Českého lva za režii) a Pavla Svobody, která nabídne návštěvníkům tzv. „poslední pracovní den“ a přiblíží vzpomínané historické události široké veřejnosti. Již nyní mohou návštěvníci do části areálu nahlédnout – více informací o prohlídkách zde.