Hornické muzeum Příbram pokračuje v mezinárodní spolupráci

Hornické muzeum Příbram se podílí na řadě mezinárodních projektů. Co se na tomto poli událo v průběhu července a jak bude mezinárodní spolupráce pokračovat, se dozvíte v tomto článku.
Hornické muzeum Příbram v minulosti připravilo ve spolupráci s partnerským hornickým muzeem, archivem a Technickou univerzitou v Clausthal-Zellerfeld v SRN mezinárodní tematickou výstavu nazvanou Z historie drátěných těžních lan. Expozice přibližuje významnou kapitolu v dějinách báňského podnikání, vynález drátěných těžních lan, ke kterému došlo v polovině 19. století právě v tomto německém městě, a odtud se tento objev šířil dále do světa. Mezi prvními byla drátěná těžní lana vyráběna v Příbrami na Březových Horách, odkud byla postupně vyvážena do jednotlivých báňských revírů u nás i v zahraničí. Drátěná těžní lana sehrála od poloviny 19. století v dějinách světového hornictví nezastupitelnou roli.

První prezentace výstavy o historii drátěných těžních lan se odehrála v roce 2011 v Hornickém muzeu Příbram. Výstava následně putovala po technických muzeích v ČR, Německu, Rakousku, Polsku a Slovensku. Naposledy byla instalována ve vzpomínaném univerzitním hornickém městě Clausthal-Zellerfeld, kde ji do dnešního dne zhlédlo okolo 5000 návštěvníků. Zde se také v červenci 2022 konalo kolokvium týkající se historie evropského hornictví a hutnictví, z něhož vzešel sborník s příspěvkem o dějinách hutnictví na Příbramsku (autorů J. Velfla a U. Haaga). Do konce letošního roku bude tato výstava k vidění ještě v bavorském Hornickém muzeu Schmid-Schacht Helbra a v Městském muzeu Ludweiler v Sársku.

Z dalších aktivit je možné uvést, že Hornické muzeum Příbram bylo pozváno starostou města Neukirchen b. Hl. Blut v Bavorsku na slavnostní setkání dne 10. července 2022 při příležitosti 30. výročí založení tamního Poutního muzea, se kterým příbramské muzeum dlouhodobě spolupracuje a v této činnosti bude i nadále pokračovat.