Hornické muzeum Příbram opět přivítalo 100 000 platících návštěvníků

Od roku 2007 Hornické muzeum Příbram zřizované Středočeským krajem vítá každoročně ve svých expozicích více než 100 000 platících návštěvníků. V pátek 8. 12. 2023 se jubilejním návštěvníkem stala žákyně 4. třídy ZŠ Líšnice Sára Kubátová, která si spolu se svými spolužáky a za doprovodu paní učitelek z této slavnostní události vedle památeční vstupenky a dárkového balíčku odnesla také neopakovatelný zážitek.

Při slavnostním setkání v cáchovně dolu Vojtěch byl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje Václav Švenda, který předal Sáře památeční vstupenku s číslem 100 000. Pozvání na akci od ředitele muzea Josefa Velfla přijali rovněž ředitel o. z. Správy uranových ložisek s. p. DIAMO Zbyněk Skála reprezentující hlavního partnera muzea a místostarostové Vladimír Karpíšek a Miroslav Peterka, zastupující významného spolupracovníka muzea – město Příbram. S hudebním vystoupením v podobě hornických písní se prezentoval Cech příbramských horníků a hutníků.

Po slavnostním ceremoniálu si děti prohlédly výstavu příbramských hornických betlémů a poté se již vypravily do podzemí na vánoční program s názvem „Štědrovečerní šichta v Prokopské štole“. Ten přiblížil dobu někdejší slávy příbramského hornictví v dávné minulosti, kdy si havíři fárající i na Štědrý den chtěli vytvořit vánoční atmosféru na svých pracovištích.


Díky prezentační nabídce se těší Hornické muzeum Příbram dlouhodobě velkému zájmu návštěvníků a náleží spolu s Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře k nejnavštěvovanějším příspěvkovým organizacím zřizovaným Středočeským krajem. Patří zároveň k atraktivním turistickým cílům ČR. Dle agentury CzechTurism, která sestavuje žebříček turistických míst s nejvyšší návštěvností, zaujímá přední místo ve statistice nejvyhledávanějších technických památek ČR. A co muzeum nabídne v nejbližší době?

Do 7. 1. 2024 potrvá výstava příbramských hornických betlémů. V únoru se mohou návštěvníci těšit na lahůdku se spoustou legrace v podobě „Hornického masopustu“ na nádvoří Ševčinského dolu ve spolupráci s členy Sboru dobrovolných hasičů z Bohutína, kteří se této činnosti věnují nepřetržitě neuvěřitelných 98 let! Pokračují práce směřující k dokončení rekonstrukce pobočky muzea Uranový důl Bytíz, která se řadí k mezinárodně významným technickým památkám. Hornické muzeum Příbram se každoročně prezentuje také v zahraničí. Ani rok 2024 nebude výjimkou. K vidění bude například dlouhodobá putovní výstava připravená ve spolupráci s Technickou univerzitou Clausthal-Zellerfeld v SRN. Nese název „Z historie drátěných těžních lan“ a bude instalována v několika německých hornických muzeích včetně známého Východobavorského industriálního muzea Theuern.