Geopark Brd a Podbrdska – nová venkovní expozice Hornického muzea Příbram

V sobotu 18. 5. 2024 Hornické muzeum Příbram slavnostně zpřístupnilo při příležitosti Mezinárodního dne muzeí v areálu národní kulturní památky dolu Vojtěch novou stálou expozici s názvem Geopark Brd a Podbrdska. Geopark je nyní veřejnosti otevřen během standardní návštěvní doby muzea, základní vstupné činí 30 Kč, snížené 20 Kč.


Při vernisáži přivítal účastníky ředitel muzea Josef Velfl a poděkoval partnerům a spolupracovníkům. Za Cech příbramských horníků a hutníků ocenil vznik této expozice senátor Petr Štěpánek, za Středočeský kraj radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda, stejně tak i předsedkyně výboru Lucie Cirkva Chocholová. Význam spolupráce s městem Příbram vyzdvihl místostarosta Miroslav Peterka a o tradiční spolupráci s muzeem promluvil náměstek ředitele o. z. SUL, s. p. DIAMO, Šimon Mrázek. Akce se zúčastnili zástupci dalších hornických spolků a organizací. Výklad o geoparku poskytl za tým autorů Pavel Škácha. Do geoparku si v průběhu odpoledne našlo cestu téměř 300 zájemců a prohlídku všech expozic muzea si nenechalo ujít více než 1 500 návštěvníků.


Příbramský region je historicky známý výskytem rud uranu, stříbra, olova, železa a dalších kovů, které zde byly v minulosti intenzivně těženy. Díky výskytům rudních žil došlo k detailnímu geologickému průzkumu, který byl mimo jiné zaměřen na horniny doprovázející tyto rudní žíly. V Geoparku Brd a Podbrdska muzeum prezentuje 20 velkorozměrových vzorků místních typických hornin a geologických zvláštností z různých období starohor a prvohor, které časově pokrývají období zhruba 300 milionů let. Vystaveny jsou mimo jiné i objemné ukázky zdejších typických rudních žil. Součástí geoparku je i tzv. „trilobitiště“ pocházející z nedalekého Jinecka. Zde se návštěvníci vžijí do role paleontologů a zjistí, jak odborníci objevují zkamenělé schránky trilobitů v prvohorních břidlicích.


Výrazný přelom ve studiu geologie Brd i celé barrandienské oblasti nastal v souvislosti s bádáním francouzského stavebního inženýra a později paleontologa Joachima Barranda (1799–1883) pobývajícího v polovině 19. století dlouhodobě v Čechách, který zde prováděl průzkum terénu pro koněspřežnou železnici plánovanou v Brdech. Při této činnosti objevil bohatá naleziště trilobitů a začal se intenzivně věnovat těmto zkamenělinám. Zabýval se také geologickou stavbou regionu a načrtl koncepci členění horninových komplexů v oblasti mezi Prahou a Plzní. V rámci tohoto bádání navštívil v roce 1879 zdejší důl Vojtěch a sfáral do hloubky 1 000 metrů, které bylo poprvé na světě dosaženo roku 1875. Není tudíž náhodou, že Hornické muzeum Příbram si vybralo osobnost Joachima Barranda jako komiksového průvodce tímto geoparkem, což ocení zejména nejmenší návštěvníci.


Expozice v plenéru se budovala 15 let. Hornické muzeum Příbram při její realizaci úzce spolupracovalo se s. p. DIAMO, o. z SUL Příbram, s Lesy České republiky s. p., Lesním závodem Konopiště, Muzeem Českého krasu v Berouně, p. o., Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., Divize Hořovice a CHKO Brdy.
Na budování geoparku se podíleli Mgr. Pavel Škácha, Ph.D., František Knížek, Mgr. Eva Litochlebová z Hornického muzea Příbram a Mgr. Pavel Bokr z Muzea Českého krasu v Berouně. Dodavatelem stavby byla společnost TORUS Příbram. Autorem grafického řešení je Denisa Jobová z Reklamy 99 s.r.o. Příbram. Ilustrace vytvořila Mgr. Jana Fischerová a vzpomínané komiksy výtvarník Lukáš Fibrich. Expozice Geoparku Brd a Podbrdska vznikla díky finanční podpoře zřizovatele muzea, Středočeského kraje. Hornické muzeum Příbram navíc získalo záštitu a podporu i ze strany Ministerstva kultury ČR.