B17 MEMORY

Hornické muzeum Příbram zastoupené ředitelem Josefem Velflem se podílelo zpracováním projevů o historických událostech na konání pietní akce s názvem B17 MEMORY uspořádané 22. 4. 2023 městem Sedlčany, obcí Kosova Hora, Danielem Rylem a ve spolupráci s Městským muzeem Sedlčany, Armádou ČR a dalšími subjekty na počest skupiny amerických letců, kteří na sklonku 2. světové války 19. 4. 1945 položili na Sedlčansku život v boji s hitlerovskými okupanty. Zároveň byla uctěna památka občana Kosovy Hory gen. Karla Mareše-Tomana, 1. čs. velitele 311. bombardovací peruti RAF v Anglii v době 2. světové války. Akce se vedle ústavních činitelů, reprezentace místních samospráv i široké veřejnosti zúčastnil též letecký přidělenec Velvyslanectví USA pplk. Michael D. Zgoda, který ve svém projevu vyzdvihl tradici vzájemné spolupráce našich národů v boji za svobodu a demokracii. K tomuto regionu ho pojí zvláštní vztah, neboť jeho předkové po matčině linii pocházejí z Příbrami.