17. listopad v Památníku Vojna Lešetice

Při příležitosti státního svátku – Dne boje za svobodu a demokracii byl ve čtvrtek 17. listopadu 2022 Památník Vojna Lešetice, pobočka Hornického muzea Příbram, již tradičně otevřen široké veřejnosti. Proběhl zde také komponovaný  program, jehož součástí byl pietní akt za účasti hejtmanky Středočeského kraje a dalších politiků a zástupců okolních měst a obcí. Vystoupila zde i pamětnice událostí z roku 1939, 1948 i 1989 a spoluzakladatelka Konfederace politických vězňů Libuše Musilová, která byla po únoru 1948 vězněna za svou činnost v protikomunistickém odboji. Ve večerních hodinách zájemce o současnou kulturní produkci určitě zaujal Festival Divadla Dagmar, které patří k jedněm z nejvíce oceňovaných souborů na přehlídkách experimentálních divadel.