17. listopad v Památníku Vojna Lešetice

Při příležitosti státního svátku – Dne boje za svobodu a demokracii byl v pátek 17. listopadu 2023 Památník Vojna Lešetice, pobočka Hornického muzea Příbram, již tradičně otevřen široké veřejnosti. Proběhl zde také komponovaný program, jehož součástí byl pietní akt za účasti hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, senátora Petra Štěpánka, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Skopečka, ministra dopravy Martina Kupky a dalších politiků a zástupců okolních měst, obcí, společenských organizací a spolků. Vystoupila zde i pamětnice událostí z roku 1989 a spoluzakladatelka Občanského fóra v Příbrami Stanislava Steinerová a historik z Muzea XX. století Petr Blažek. Ve večerních hodinách zájemce o současnou kulturní produkci určitě zaujal Festival Divadla Dagmar, které patří k jedněm z nejvíce oceňovaných souborů na přehlídkách experimentálních divadel.