Od roku 1951 se v souvislosti s postupným rušením TNP stal pracovní tábor Vojna vězeňským zařízením. K 1. 9. 1952 bylo umístěno v 8 vězeňských barácích 719 lidí a k 10. 2. 1959 dokonce 1 929 potrestaných. Velice mnoho vězňů sem bylo zavlečeno zcela protiprávně na základě vykonstruovaných obvinění při politických procesech. Vězeňské zařízení Vojna (s označením „U“) bylo určeno pro „…nejnebezpečnější, zvláště státně bezpečnostní zločince…“ Spolu s nimi zde absolvovali výkon trestu také vězni kriminální, retribuční a odsouzení za hospodářské delikty.
V roce 1953 vznikl na Příbramsku ještě jeden velký vězeňský tábor (s označením „Z“), situovaný poblíž uranových šachet č. 10 a č. 11 zaražených roku 1951 u osady Bytíz. K 25. 12. 1954 tu bylo evidováno 1 580 odsouzených, o necelé dva roky později (13. 7. 1956) již 1 894 a k 9. 8. 1958 činil počet potrestaných 1 999 mužů, s početným zastoupením politických vězňů. Vězeňské zařízení Bytíz střežila do roku 1954 nejprve 2. rota 4. praporu útvaru SNB Jeřáb a poté převzal ostrahu 4. prapor 6. brigády Vnitřní stráže Ministerstva vnitra. Toto vězeňské zařízení existuje doposud, i když ve zcela jiných podmínkách.

V dlouhé řadě jmen politických vězňů z lágrů Vojna a Bytíz upoutají na první pohled pozornost ta, jež patří lidem, kteří se dříve výrazným způsobem zasloužili o náš stát a jimž se poúnorové Československo „odměnilo“ nuceným pracovním nasazením při těžbě uranu za ostnatými dráty. Nechyběli mezi nimi známí demokratičtí politici, vědci, duchovní, umělci, sportovci (například hokejoví reprezentanti, mistři světa z let 1947 a 1949) a další osobnosti. Zvlášť hořkou ironií osudu je skutečnost, že se zde objevili mnozí hrdinové protinacistického odboje a spolu s nimi i jejich nedávní protivníci, hitlerovští váleční zločinci, příslušníci bývalého nacistického okupačního aparátu, kolaboranti a zrádci, které velení vězeňského tábora v nejednom případě záměrně dosazovalo na místa kápa mezi potrestanými. A s těmito skutečnými zločinci museli trávit léta strádání vlastenci odsouzení ve vykonstruovaných politických procesech.