Snaha zajistit v plném rozsahu veškeré práce vedla k enormnímu úsilí získat potřebné pracovní síly. Nedostatek zaměstnanců, který pociťovala v poválečném období mnohá odvětví národního hospodářství, byl zpočátku řešen krátkodobým nasazením německých válečných zajatců, a to v letech 1947–1949, a využíváním brigádnické pomoci z jiných podniků, závodů, zařízení, institucí a podobně, jakož i organizovaným náborem. Na přelomu 40. a 50. let 20. století museli být němečtí zajatci dle uzavřených mezinárodních smluv odsunuti do Německa. Nastal problém, jak zaplnit uvolněná pracovní místa. V důsledku komunistického převratu v únoru 1948 a následného společensko-právního a politického vývoje se rozhodlo vedení československého státu využít pro tyto účely značné množství pracovní síly rekrutující se z tzv. chovanců táborů nucených prací (TNP), které vystřídali v roce 1951 vězni, včetně vězňů politických z řad perzekvovaných stoupenců demokracie. Potrestaní pracovali i v dalších oblastech národního hospodářství, nejen v hornictví.

Tábor nucených prací Příbram-Vojna vznikl roku 1949 poblíž šachet Vojna č. 1 a 2, v lokalitě původního zajateckého tábora poté, co zajaté Němce vystřídali první chovanci TNP, lidé označení jako „třídní nepřátelé“ a zcela protiprávně internovaní bez rozsudku po dobu od 3 měsíců do 2 let na základě rozhodnutí komunistických zástupců v tříčlenných komisích při krajských národních výborech podle zákona č. 247/1948 Sb., z 25. 10. 1948 o TNP. Na Vojně vyrostl největší tábor nucených prací v oblasti těžby uranu v Československu. K 26. 11. 1949 měl 429 chovanců, k 3. 3. 1950 to bylo 530 a k 3. 5. 1951 již 761. Byli využíváni při důlní činnosti i k zajišťování chodu lágru, včetně jeho rozšiřování. Ostrahu areálu vykonávala od května 1950 samostatná rota speciálního útvaru Sboru národní bezpečnosti (SNB) s názvem Jeřáb III. Kromě toho existoval při uranových dolech na Příbramsku v roce 1950 pobočný TNP Příbram-Brod a TNP Třebsko.