Antonín Sum (31. 1. 1919 – 16. 8. 2008), JUDr.

Z předlouhé řady jmen známých osobností mezi válečnými veterány, kteří se po únoru 1948 stali politickými vězni uranových táborů na Příbramsku, je možné uvést též JUDr. Antonína Suma, účastníka Květnového povstání v roce 1945, jenž po válce pracoval jako sekretář ministra zahraničí Jana Masaryka. Angažoval se ve skautském hnutí, byl starostou čs. Junáka. Po komunistickém převratu byl v souvislosti s případem JUDr. Milady Horákové dne 8. 11. 1949 zatčen StB a v červnu 1950 odsouzen na 22 let těžkého žaláře. Prošel vězeňským zařízením Bytíz a okusil spolu s ostatními náročnost těžby uranu na Příbramsku.


From the extremely long list of well-known names of war veterans who after February 1948 became political prisoners who served their time in the Příbram uranium mines one should mention Dr. Antonín Sum, participant of the May Uprising of 1945 and who after the war worked as the Personal Secretary of the Minister of Foreign Affairs, Jan Masaryk. He was involved in the scout movement, he was the Chief Scout of Junák (Czechoslovak Scouts).