Stanislav Svozil (nar. 25. 11. 1922)

V době 2. světové války ho nacisté odsoudili za odbojovou činnost k trestu smrti. Popravě unikl při náletu na lipskou věznici, odkud se mu podařilo uprchnout. Podruhé byl odsouzen po únoru 1948 za údajnou protistátní činnost čs. státním soudem. Na odvolání mu trest změnili na doživotí s odůvodněním, že „ justice lidově demokratického Československa nepoužije stejný verdikt jako nacistická…“ V letech 1952–1957 byl vězněn na Vojně a pak až do amnestie v roce 1960 na Bytízu.


During WWII he was sentenced to death by the Nazis for his work for the resistance. He escaped being executed thanks to a bombing raid on the jail in Leipzig from where he managed to flee. He received such a sentence for the second time after February 1948 by the Czechoslovak State Court for supposed anti-state activity. On appeal it was commuted to life imprisonment on the basis that „the justice system of the Czechoslovak People´s Republic will not pass the same verdict as the Nazi one…“ Between 1952 and 1957 he was imprisoned at Vojna and then, until the amnesty in 1960, at Bytíz.