Miroslav Ondrák (27. 4. 1909 – 7. 3. 1992), plk. v. v.

Brzy po hitlerovské okupaci 15. 3. 1939 se Miroslav Ondrák, jako důstojník z povolání bývalé čs. armády, zapojil na Moravě nejprve do ilegální odbojové organizace Obrana národa. Na Kroměřížsku vedl tajnou protinacistickou skupinu s názvem Ikarus. Spolupracoval též s čs. paradesantním výsadkem Clay-Eva a řídil štáb 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova na Českomoravské vysočině. Po 2. světové válce působil na Ministerstvu národní obrany. Komunistický převrat v únoru 1948 se projevil také v jeho životě. Na základě smyšlených obvinění byl 9. 2. 1949 zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen dne 26. 4. 1949 za vlastizradu a špionáž k trestu smrti. Po odvolání mu byl trest změněn na doživotí a následně na 25 let těžkého žaláře. Část trestu prodělal na Bytízu. V komunistických věznicích strávil až do amnestie prezidenta republiky 9. 5. 1960 více než 11 let.