Jaroslav Hájíček (25. 8. 1899 – 21. 3. 1978), plk. gšt. in mem.

V roce 1951 byl komunistickou mocí přikázán do tábora nucených prací Příbram-Vojna bývalý významný čs. zpravodajský důstojník a účastník protinacistického odboje v době 2. světové války Jaroslav Hájíček. Po hitlerovské okupaci 15. 3. 1939 se podílel na vzniku ilegální vojenské odbojové organizace Obrana národa. V rámci domácího protinacistického odboje spolupracoval též s Petičním výborem Věrni zůstaneme a pomáhal s vydáváním ilegálního časopisu V boj. Před zatčením gestapem se mu podařilo na podzim 1939 uprchnout do zahraničí. Od léta 1940 působil jako styčný důstojník Čs. vojenské mise na Středním východě. Od roku 1944 byl v čele Čs. vojenské mise v Istanbulu a zařadil se mezi nejlepší čs. válečné zpravodajce a pracovníky vojenské diplomatické služby. Po komunistickém převratu v roce 1948 se stal obětí perzekuce. Na základě vykonstruovaných obvinění byl v roce 1950 odsouzen k 11 měsícům odnětí svobody a k následnému přikázání do táborů nucených prací, mezi kterými byl roku 1951 i TNP Příbram-Vojna.