Mapa zachycující vojenskou situaci v květnu 1945. A map showing the military situation in May 1945.