Po bojích byla Březnice, jakožto město poblíž demarkační čáry, v druhé polovině května 1945 svědkem defilé sovětské armády před delegací Američanů vedenou brigádním generálem V. sboru 3. americké armády (muž v brýlích, 4. zprava). K akci došlo patrně po 17. 5. 1945, kdy čs. území opustila prvosledová 4. americká tanková divize, operující do té doby v tomto prostoru, a další jednotky XII. sboru, a celou oblast americké zóny pak převzal právě V. sbor armády USA gen. Clarence R. Huebnera. Following the fighting, Březnice, as a town lying near the demarcation line, was in the second half of May 1945 a witness to the march past of the Soviet Army in front of the American delegation led by Brigadier General of the V. Corps of the 3rd American Army (a man in glasses, the fourth on the right). Probably the event occurred on 17.05.1945 when the 4th American Armored Division, going in first and which had operated until that time in this area along with other units of the XII. Corps, left the Czechoslovak territory and the whole area of the American zone was then taken over by the U. S. Army V. Corps of General R. Huebner.