Pravomil Raichl (31. 1. 1921 – 25. 2. 2002), plk. v. v.

Trest doživotního žaláře, původně trest smrti, vyměřila čs. komunistická justice 11. 5. 1948 na základě vykonstruovaných obvinění válečnému veteránovi Pravomilu Raichlovi, hrdinovi bojů z doby 2. světové války na východní frontě. Tento důstojník čs. armády se vyznamenal při osvobozování Kyjeva, Bílé Cerkve a v Karpatech. Po skončení 2. světové války a následném komunistickém převratu se stal obětí nového totalitního režimu a ocitl se za ostnatými dráty věznic. Během žalářování na Vojně v roce 1951 se pokusil neúspěšně uprchnout. Roku 1952 se mu útěk podařil z věznice v Leopoldově, dostal se do exilu a v západním Německu vstoupil do čs. strážní jednotky v rámci americké armády, s cílem bojovat za osvobození Československa od komunismu.