Rudolf Hojtaš (narozen 22. 12. 1908), JUDr., plk. v. v.

JUDr. Rudolf Hojtaš odešel v průběhu nacistické okupace v roce 1939 ilegálně do Francie s cílem bojovat za osvobození vlasti a stal se zde příslušníkem čs. zahraniční vojenské jednotky. Po evakuaci do Velké Británie vykonával funkci zástupce velitele velitelské roty motorizovaného předzvědného oddílu v Čs. samostatné obrněné brigádě a po vylodění ve Francii a přesunu k Dunkerque se zúčastnil v letech 1944–1945 jako příslušník čs. brigády obléhání tohoto přístavu s německou vojenskou posádkou. Během bojů s hitlerovci byl dvakrát raněn. Po únoru 1948 se stal obětí komunistického režimu. Tehdy působil jako plukovník justiční služby čs. armády. Byl zatčen a od 12. 11. 1949 se ocitl ve vyšetřovací vazbě. Dne 8. 7. 1950 byl odsouzen Státním soudem v Praze za údajnou velezradu a vyzvědačství na 25 let těžkého žaláře. Na odvolání a amnestii mu byl trest postupně snížen na 10 let vězení. Od 22. 6. 1955 pobýval v NPT-Z Bytíz, kde byl nasazen v rámci uranového hornictví na práce na povrchu. Z vězeňského zařízení Bytíz byl propuštěn v roce 1957.