František Procák (2. 12. 1906 – 31. 1. 1954), štábní rotmistr

V době 2. světové války se František Procák zúčastnil zahraničního protinacistického odboje nejprve v řadách italských partyzánů a od roku 1944 v uniformě příslušníka Čs. samostatné obrněné brigády při obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque. Po únoru 1948 se stal obětí represivní akce komunistického bezpečnostního aparátu namířené proti stoupencům demokracie v čs. armádě. V roce 1949 byl zatčen, obviněn z velezrady s navrženým trestem smrti. Na odvolání mu soud změnil absolutní verdikt na doživotí. Dne 31. 1. 1954 zemřel jako politický vězeň na následky smrtelného úrazu v uranové šachtě na Bytízu.