Václav Kojzár (26. 2. 1916 – 21. 1. 2006), ppor. v. v.

K hrdinům protinacistického odboje, kteří skončili po únoru 1948 ve vězeňských zařízeních na Příbramsku, se řadí i Václav Kojzár. Během 2. světové války nasazoval život za vlast při bojích čs. vojáků nejprve na Středním východě a poté na západní frontě u Dunkerque. Po komunistickém převratu v únoru 1948 se zapojil do převádění osob prchajících před totalitním režimem v Československu přes „železnou oponu“ na Západ. Za tuto činnost byl v roce 1949 zatčen StB a odsouzen na 12 let těžkého žaláře. V letech 1953–1956 absolvoval výkon trestu na Bytízu.