Jednání amerických (vlevo) a sovětských důstojníků v Březnici na radnici dne 10. 5. 1945 o demarkační čáře bylo završeno „přípitkem na vítězství“.

Discussions between American (on the left) and Soviet officers in Březnice on 10.05.1945, regarding the demarcation line, culminated with a toast to victory.