Ze setkání sovětských a amerických vojáků v Březnici na náměstí 10. 5. 1945. Vpravo s radiostanicí first sergeant (nadrotmistr) 4. tankové divize 3. americké armády předává svým nadřízeným hlášení o navázání kontaktu s příslušníky sovětské armády (vlevo).

Meeting of Soviet and American soldiers on the square in Březnice on 10.05.1945. On the right with the radio station, First Sergeant of the 4th Armoured Division of the 3rd American Army handing over to his superiors the report of establishing contact with the members of the Soviet Army (on the left).