Ze setkání Spojenců v Březnici na sklonku 2. světové války, 10. 5. 1945. Vpravo přijíždí sovětský plukovník, vlevo čekají Američané.

The Allies meeting up in Březnice at the end of WWII (10.05.1945). On the right arrives a Soviet colonel, on the left the waiting Americans.