Muzeum špýchar Prostřední Lhota - Barokní budova špýcharu z roku 1770