Hornické muzeum Příbram - Důl Ševčinský 1813 - šachetní budova