Trilobiti na Příbramsku

Trilobites in the Příbram area

Tělo trilobita se dá rozdělit na 3 části – hlavový štít, trup a ocasní štít. Většinou nacházíme pouze jednotlivé části trilobitů, jde tedy o krunýře, které se po svléknutí rozpadly na jednotlivé segmenty. Měkké části těchto živočichů se zachovaly pouze ojediněle. Poslední jedince trilobitů známe z období permu, tato skupina tedy vyhynula před zhruba 251 milióny let.

The body of a trilobite can be divided into 3 parts – head shield (hlavový štít), torso (trup) and tail shield (ocasní štít). The most commonly preserved are the individual parts of trilobites. They are shells that have usually broken into individual segments after being stripped. The soft parts of these animals are only sporadically preserved. The last known trilobites date back to the Permian period, so this group became extinct around 251 million years ago.

Živoucí fosilií připomínající trilobity je listonoh letní, který se na Příbramsku vyskytuje v bývalém vojenském prostoru v západní části Brd. Tam se vajíčka listonoha dostala na armádní technice. Potkat ho zde můžete na některých místech v bahnitých kalužích od května do srpna.

Listonoh letní is a living fossil resembling trilobites, which occurs in the Příbram region in a former military area in the western part of Brdy Mts. The eggs of the Listonoh were carried on military equipment from an unknown area. They can be found in some places in muddy pools from May to August.