Slepenec ohrazenický – Hlína, Brdy

Ohrazenice conglomerate – Hlína, Brdy Mts.

Určitě vás zaujaly černé povlaky na slepenci připomínající rostliny, s rostlinami ale nemají dendrity nic společného. Jde o oxidy manganu a železa, které vznikají na tenkých puklinách hornin v relativně krátkém časovém úseku v místech, kam se dostane vlhkost.

You must have been intrigued by the similarity of black coatings on the fractures of the conglomerate with plants, but the dendrites have nothing to do with plants. These are oxides of manganese and iron that were formed on thin rock fissures in a relatively short period of time in places where moisture could get in.