Slepenec čenkovský – Čenkov

Čenkov conglomerate – Čenkov