Tufit – Dobříš, Jezírko
Tuffite – Dobříš, Jezírko

Tufit je hornina, která je i přes svůj částečně vulkanický původ řazená k horninám usazeným. Obsahuje většinou nižší desítky procent vulkanického materiálu, zbylá část je tvořena často usazenou horninou.

Tuffite is a rock, which, despite its partly volcanic origin, is classified as a sedimentary rock. It usually contains smaller amount of volcanic material compared to a higher amount of sedimentary origin component.