Polymetalická mineralizace – UD Příbram, šachta č. 16, žíla H32A

Base-metal mineralisation – Příbram uranium mines, shaft No. 16, vein H32A