Granitoid – UD Příbram, šachta č. 16

Granite – Příbram uranium mines, shaft No. 16

Velký žulový masív východně od Příbrami je zdrojem mnoha druhů vyvřelých hornin. Nejlépe byly podzemními pracemi tyto horniny prozkoumány v hloubce 1 km zásobníkem plynu, raženým ze šachty č. 16, odkud pochází i zobrazený vzorek. Kruhový otvor je dílem člověka. Jde o vrt, do něhož se umísťovala trhavina při ražbě důlních prostor.

The large granite massif east of Příbram is the source of many types of igneous rocks. These rocks were explored due to the building of an underground gas reservoir at a depth of 1 km mined from shaft No. 16, and is where this specimen came from. The circular hole is man-made. Explosives were placed during the drifting the corridors in those boreholes.