Bazalt mandlovcový – Zaječov

Amygdaloide basalt – Zaječov

Bazalt mandlovcový, nesprávně zvaný také melafyr, je horninou podobnou čediči. Je vulkanického původu a vzniká z řídkého magmatu, který se dostane až na zemský povrch, kde se rozlévá.

Amygdaloide basalt, also incorrectly called melaphyre, is a rock similar to basalt. It is of volcanic origin and it is formed from sparse magma that reaches the Earth’s surface where it spills over.

Drobné bubliny kulovitého tvaru jsou důsledkem přítomnosti sopečných plynů. Z nich pak v jádrech pozůstatků sopečných plynů krystalovaly nejčastěji křemen a kalcit, místy tvořící také známé brdské acháty.

The tiny spherical bubbles are the result of the presence of volcanic gases. Quartz and calcite crystallized in the cores of the volcanic gas remnants, which formed the well-known Brdy agates.