Bazalt mandlovcový – Zaječov

Amygdaloide basalt – Zaječov