Museum
  - Contacts   »   Structure of the organisation

 1. Muzeum je členěno na pracoviště, oddělení a pobočky.
 2. Jednotlivá pracoviště se od sebe liší specifickým zaměřením a charakterem vykonávané práce.
 3. Oddělení je pracoviště personálně obsazené nejméně třemi zaměstnanci, v čele s vedoucím oddělení, zabývající se specializovanou pracovní činností danou charakterem oddělení.
 4. Pobočka je detašované pracoviště muzea, personálně obsazené nejméně třemi zaměstnanci, v čele s vedoucím pobočky, zabývající se specializovanou pracovní činností danou charakterem pobočky. Toto pracoviště se nachází geograficky mimo sídlo muzea, s muzeem však tvoří organizační jednotku.
 5. Základní organizační struktura Hornického muzea Příbram se sídlem nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory, IČO: 00360121
 • ředitel
 • zástupce ředitele
 • sekretariát ředitele
 • ekonomické oddělení v čele s vedoucím oddělení
 • pobočky muzea v čele s vedoucími poboček:
  • Památník Vojna Lešetice
  • Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
  • Muzeum zlata Nový Knín
 • jednotlivá pracoviště muzea
 1. Pracoviště muzea podléhající přímo řediteli muzea
 • ekonomické oddělení a sekretariát muzea
 • pobočky muzea
 • pracoviště
  • archeologické
  • historie hornictví a hutnictví
  • nejnovějších dějin
  • obecných dějin a etnografie
  • styku s veřejností
  • knihovna
  • botanické
  • zoologické
  • mineralogicko-geologické, petrografické, tektitů, paleontologické
  • restaurátorské a konzervátorské
  • údržby objektů a autoprovozu
 1. Pracoviště muzea podléhající vedoucímu ekonomického oddělení
 • účtárna
 • pracoviště průvodcovské služby
 • pracoviště zajišťující úklid
 • pracoviště ostrahy objektů