Event detail | Zoologická exkurze za nočními zvuky přírody

Zoologická exkurze za nočními zvuky přírody

Večerní zoologická exkurze 2.jpg
12. 5. 2022 Jablonná - mokřad  suitable for children
Hornické muzeum Příbram připravilo ve spolupráci se ZŠ Dolní Hbity a obcí Jablonná na čtvrtek 12. 5. 2022 exkurzi za mimo jiné nočními zvuky přírodní památky Jablonná – mokřad. Večerní vycházka vedená zoologem Mgr. Davidem Fischerem je zaměřená na obojživelníky a další vodní živočichy.