Event detail | Zlato u Čeliny

Zlato u Čeliny

Zlato v křemenné žíle ze štoly Josef v údolí Čelinského potoka - skutečná velikost zlata 4 x 2 mm
20. 5. 2006 – 29. 10. 2006 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Stálá výstava o dolování zlata v minulosti v údolí Čelinského potoka.

Ve vrcholném a pozdním středověku je ze strany panovníka a dalších velkých fundátorů (například Ostrovský klášter) věnována velká pozornost ložiskům zlata. Výzkum hornických stařin u Čeliny podél Čelinského potoka přinesl četné doklady dolování zlata (štoly, jámy), úpravy vytěžené rudy (kovárna, zlatorudný mlýn) a další stopy po montánní aktivitě, datované podle četných nálezů do 13. až 16. století (například keramika, hornické náčiní, struska a další).

Báňské podnikání zaznamenalo největší rozmach v 16. století. Tyto aktivity v různé intenzitě pokračovaly až do konce 20. století. Na zlatonosném okrsku Čelina - Psí Hory proběhla v letech 1989 - 1991 pokusná těžba se zpracováním rudniny na úpravně Rudných dolů Příbram, s. p. a dále v této činnosti již nebylo pokračováno. Podle výsledků geologického průzkumu se zde nachází mimořádně bohaté ložisko zlata. Při jeho získávání by ale současnou technologií těžby došlo k velké devastaci životního prostředí.

 

Fotogalerie

agricola-mlyn.jpg
pruzkum1983.jpg