Event detail | Zeolity a minerály pegmatitových žil

Zeolity a minerály pegmatitových žil

01_harmotom_s19.jpg
30. 1. 2014 – 31. 12. 2014 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  suitable for schools
Výstava dokumentačních vzorků z lokalit na Příbramsku.

Zajímavé doprovodné mineralogické asociace na Příbramsku

Oblast Příbramska je jednou z mineralogicky nejzajímavějších oblastí České republiky. Kromě rudních minerálů, které tuto oblast proslavily nejvíce, se však vyskytovalo velké množství doprovodných minerálů, vázaných jednak přímo na rudní žíly, ale také na jejich horninové okolí. Do této skupiny spadá například minerální společenství zeolitů, které bylo nalezeno v Bohutíně při ražbě Dědičné štoly v letech 1850–1855 a také nověji při ražbě uranových dolů zvláště na šachtách č. 16 a 19. Vzorky zeolitů z těchto lokalit patří k nejkvalitnějším u nás. Bez zajímavosti nejsou také pegmatitové žíly, které však bohužel často unikaly pozornosti. Jejich výskyty jsou známé z několika míst bohutínských dolů. Nově byl také zjištěn a zdokumentován nález pegmatitové žíly obsahující mimo jiné minerály lithia na uranovém dole č. 20 – Skalka. Dokumentační vzorky z těchto lokalit budou prezentovány na této výstavě.

Mgr. Pavel Škácha

 

Fotogalerie

03.jpg
02.jpg
01.jpg
pegmatit_skalka.jpg
04.jpg